Suntem prezenți în toată țara.

Contactați-ne la numărul de telefon 0735 875 304 pentru informații suplimentare.

Image

Termeni şi Condiţii

Termeni şi Condiţii

1. Acceptarea Termenilor și Condițiilor

Acești Termeni şi Condiţii („Termeni şi Condiţii”) constituie condițiile contractuale ale relației dintre dumneavoastră (denumit in cele ce urmeaza “Utilizator/Beneficiar/Client”) şi OUSHA EASY S.R.L. (denumită în cele ce urmează „Furnizor/Vanzator”).Prin acceptarea acestor Termeni și Condiții sunteți de acord că:

Veți furniza informații corecte insotite de fotografii cu baia/cada pe care va fi instalat produsul.

Ati citit, inteles si insusit toate prevederile stipulate in continutul acestor “ Termeni si Conditii “

2. Anularea Comenzii de catre Furnizor

2.1 Furnizorul poate anula Comanda in cazul nerespectarii din partea Beneficiarului a oricarei prevederi din acest document.

3. Ofertarea si acceptarea ofertei

3.1 Comanda se considera acceptata pentru productie si programata pentru montaj dupa achitarea facturii proforme de avans.

Prin plata facturii proforme de avans, beneficiarul acceptă:

1.Comandă impreuna cu termenii și condițiile acesteia si incheierea valida a contractului

2.Prelucrarea datelor cu caracter personal in conformitate cu art.15 al Regulamentului UE 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27/04/2016 priviind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal.https://www.ousha.ro/politica-de-confidentialitate

3.In cazul in care cumparatorul nu aduce la indeplinirea conditiilor contractuale, vanzatorul va

retine integral suma incasata cu titlul de avans, iar cumparatorul pierde aceasta suma cu titlu de despagubiri pentru cheltuieli de procesare, productie, transport,si manipulare produs.

Produsul poate fii utilizat doar dupa 24 de ore din momentul finalizarii lucrari.

3.2 Beneficiarul are dreptul de a accepta/refuza comanda Furnizorului în termen de 3 zile calendaristice de la data la care Furnizorul i-a transmis oferta. Dacă această perioadă a fost depășită, Comanda se va anula de la sine.

3.3 Prin acceptarea comenzii, Beneficiarul intelege ca nu poate negocia pretul in timpul lucrarilor sau ulterior finalizarii lucrarii

3.4 Beneficiarul va respecta împreună cu Furnizorul data și ora la care s-a programat executarea comenzii.

3.5 Beneficiarul are obligatia de a informa Furnizorul asupra modificarilor ce impiedica realizarea Comenzii la data stabilita. Orice modificare adusa/solicitata de Beneficiar/Client aduce urmatoarele consecinte:

• modificarea ofertei initiale de catre Furnizor

• modificarea termenului de executie de catre Furnizor

4. Executia Comenzii

4.1 Furnizorul va executa, prin intermediul personalului autorizat/instalatorilor sau echipelor proprii, lucrarile evidentiate in Comanda/ precum si a Lucrarilor Suplimentare, conform acestor Termeni si Conditii.

4.2 Personalul autorizat /instalatorul se va deplasa la ora și locul din adresa transmisa de Beneficiar pentru efectuarea Comenzii.

4.3 În cazul în care Personalul autorizat /instalatorul observă conducte care blochează montarea corecta a produsului, Beneficiarul are obligatia de a modifica traseul conductelor cu persoane terțe. Furnizorul isi rezerva dreptul de a nu efectua aceste lucrari suplimentare prin intermediul personalului autorizat/instalatorul.

Furnizorul/Instalatorul va putea:

(a) realiza fotografii/filmări video pe parcursul executării Lucrarii,

(b) utiliza aceste înregistrări în scopul promovării serviciilor disponibile pe site www.ousha.ro si retelelor de socializare a acesteia.

4.4 La finalizarea montajului se va intocmi un Proces-Verbal de Receptie intre Beneficiar si Furnizor/Personalul autorizat/instalatorul. Acesta trebuie semnat si acceptat de catre Beneficiar si Furnizor. Daca Beneficiarul are obiectiuni cu privire la calitatea lucrarilor executate, va trebui sa le evidentieze in acest Proces-Verbal la rubrica “verificari instalari corecte a produsului – observatii ”.Orice reclamatie ulterioara semnarii Procesului-Verbal de receptie calitativa nu va fi luata in considerare.
4.5 La finalul executarii Comenzii, Personalul autorizat /instalatorul va realiza fotografii cu lucrarea, in limitele agreate cu Utilizatorul, pentru a documenta finalizarea comenzii precum si in vederea gestionari unor relcamatii ulterioare. In fotografii nu vor fi captate persoane.

4.6 Produsul poate fii utilizat doar dupa 24 de ore din momentul finalizarii lucrari.

5. Anularea Comenzii de catre Utilizator/Beneficiar/Client.

5.1 Beneficiarul poate anula Comanda in orice moment inainte de programarea executiei serviciilor iar vanzatorul va

retine integral suma incasata cu titlu de despagubiri pentru cheltuieli de procesare, productie, transport,si manipulare produs.

5.2 În cazul în care Beneficiarul decide să renunțe la Lucrările prestate de către Personalul autorizat /instalatorul în timpul prestării serviciilor, beneficiarul este obligat la achitarea sumei in totalitate scrise in comanda.

5.3 Beneficiarul nu poate pretinde anularea comenzii după prestarea, în totalitate, a Lucrărilor de către Furnizor/Personalul autorizat /instalatorul.

6. Drepturile și Obligațiile Utilizator/Beneficiar/Client.

6.1 Beneficiarul este obligat sa se asigure ca prin zidul căzii de baie nu exista conducte de apa care pot împiedica montarea produsului, in caz contrar personalul societății nu este responsabil.

6.2 Beneficiarul nu poate prelungi termenele de finalizare ale Comenzii prin intelegere directa cu Instalatorul, fara acordul Furnizorului.
6.3 Beneficiarul isi asuma raspunderea pentru Procesele-Verbale semnate.
6.4 Beneficiarul este obligat sa plateasca facturile emise aferente serviciilor solicitate si prestate, la termenul specificat in factura.

7. Drepturile si obligatiile Furnizorului/Vanzatorului

7.1 Furnizorul nu poate fi tras la răspundere pentru activitățile Utilizatorilor, în special pentru furnizarea de conținut eronat cu privire la datele Comenzii ce face obiectul ofertei.

7.2 Furnizorul are dreptul de a verifica, accepta sau refuza, justificat, cererile (lucrari, lucrari suplimentare, modificari termene de executie, etc) venite din partea Utilizatorilor/Beneficiarilor.

7.3 Furnizorul are dreptul de a refuza executia Comenzii daca Utilizatorul/Beneficiarul nu respecta prevederile acestor Termeni si Conditii.

7.4 Furnizorul are obligatia de a emite factura pentru serviciile prestate, garantie pentru produs si contract cu instructiuni de folosire/intretinere.

8. Garanții

8.1 Furnizorul, prin intermediul Instalatorului care a realizat lucrarea, oferă Beneficiarului o garanție comercială pentru lucrarile solicitate si executate.

9 Facturarea și plata serviciilor.

9.1Furnizorul pune la dispoziția Utilizatorului/Beneficiarului/Clientului următoarele modalități de plata: numerar în ziua efectuării montajului.

10 Prevederi in domeniul Securitatii si Sanatatii in Munca si Situatii de Urgenta.

10.1  Conform legislatiei in vigoare, HG 300/2006, legea 319/2006, legea 307/2006, Beneficiarul se obliga sa asigure accesul, in conditii de Securitate fara a pune in pericol integritatea fizica si viata reprezentantilor Furnizorului.

10.2 Agresiunile verbale si fizice ale Beneficiarului permit retragerea din locatia unde se desfasoara lucrarile si relizierea contractului cu obligatia Utilizatorului de a plati contravaloarea lucrarilor executate pana in acel moment.

Garantie

OUSHA EASY S.R.L acordă cumpărătorilor o garanție comercială în condițiile stipulate în garanție. Garanția acordată nu afectează drepturile de care consumatorul beneficiază în baza garanției legale de conformitate reglementată de Legea nr. 449/2003 sau orice alte drepturi conferite acestuia prin legislația în vigoare (Legea nr. 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora, Ordonanța nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, Legea nr. 296/2004 privind Codul Consumului).

Durata garanției comerciale acordată este: Standard 2 ani

Garanţia este valabilă pentru produsul – UȘĂ DE ACCES ÎN CADA DE BAIE  Ousha Easy ce face obiectul Certificatului de înregistrare Desen/model nr. 022063 /28.03.2019 emis de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci.

·         Durata Garanţiei STANDARD  pentru produs acoperă o perioadă de 2 ani, intrând în vigoare la data achiziţiei. Păstrează bonul de casă / factura în original ca dovadă a achiziţiei.

·         LIMITELE GARANTIEI

Modalitățile de asigurare a garanției se referă la repararea sau înlocuirea gratuită a subansamblelor, a pieselor de schimb constatate defecte de către personalul tehnic autorizat dacă produsul defect se încadrează în condițiile de acordare a garanției menționate.

1.      Garanţia se aplică exclusiv pentru uz casnic şi acoperă defectele de material şi execuţie ale produsului asigură repararea sau înlocuirea produslui care are defecte de fabricație.

2.      Garanția include materialele de înlocuire și manopera necesară înlocuirii.

3.      Garanţia nu acoperă uzura normală a produsului, garanția se acordă numai pentru defecte de material sau de fabricație și nu se extinde asupra: accesoriilor metalice sau din material plastic, consumabilelor sau a subansamblelor supuse uzurii ca urmare a utilizării îndelungate a produsului (sisteme de prindere,sisteme de inchidere, deteriorarea garnituri datorată manevrării incorecte, balamale, etanșare etc), tăieturile, zgârieturile sau orice altă formă de deteriorare accidentală sau cauzată de impact, verificări periodice, lustruire, curățare, întreținere si costuri de apel.

 1. Sigilarea intre corpul produsului si cada de baie (siliconul-adezivul) nu este inclus in garantie fiind supus uzuri normale a produsului.
 2. Garanţia nu se acordă produselor depozitate, asamblate sau instalate incorect, de persoane neautorizate, folosite inadecvat sau în alte scopuri, alterate sau curăţate prin metode improprii sau cu substanţe neadecvate.
 3. Garantia nu se acordă produselor care s-au defectat ca urmare a suprasolicitării sau utilizării necorespunzatoare ori în alte scopuri decât cele pentru care au fost concepute și realizate.
 4. Nu fac obiectul garanției deteriorarea și/sau defectarea produsului ca urmare a nerespectării parțiale sau totale a instrucțiunilor de utilizare, montaj, punere în funcțiune sau întreținere curentă ori periodică.
 5. Garanţia nu se acordă dacă produsul nu a fost folosit pentru uz casnic.
 6. După expirarea perioadei de garanție, intervențiile de serviciu vor fi efectuate prin tarifarea costurilor materialelor și mana de lucru, a cheltuielilor de transport și a apelurilor în funcție de tarifele în vigoare
 7. Pentru intervențiile necesare în cadrul garanției, după care nu se constată o defecțiune a produsului, se vor percepe cheltuielile indicate la punctul 9

Această garanţie nu se aplică în cazurile de reparaţii efectuate de persoane neautorizate de Vânzător. Piesele defecte eliminate în cursul reparaţiilor devin proprietatea Vânzătorului.

 • Pierderea garanției

Garanția se pierde la îndeplinirea oricăreia din conditiile de mai jos:

 1. Neprezentarea la solicitarea reparației a bonului / facturii fiscale de cumpărare a produsului,

însoțită de prezentul contract care să cuprindă data certă de punere în folosință;

 1. Orice intervenție asupra bunurilor prevăzute în contract, efectuate de către persoane neautorizate;
 2. In cazul nerespectarii condițiilor din capitolul INSTRUCTIUNI DE FOLOSINȚĂ/INTRETINERE.
 3. Solicitări mecanice cauzate de diverse sarcini pe ușa deschisă/inchisa.
 4. Daca produsul este afectat de factori cum ar fi incendii, îngheț, șocuri sau consecințe ce decurg din acestea.
 5. Dacă produsul a fost folosit după o defectare parțială sau în alt scop decât cel pentru care a fost proiectat.

Durata medie de utilizare a produsului este de 10 ani, iar pentru accesorii este de 2 ani.

·         Drepturi legale generale

Această garanţie conferă drepturi legale specifice fără a afecta în niciun fel drepturile consumatorului, acordate prin lege.

Instructiuni de folosință /Intretinere

 

 1. Produsul poate fi utilizat doar după 24 de ore de la data instalarii.
 2. Asigurate ca usa este mereu inchisă inainte de a umple cada de baie.
 3. Usa trebuie inchisa din toate incuietorile de care dispune pentru a etanșa corect.
 4. Asigurate ca garnitura sa fie mereu curată cand inchizi usa pentru a etanșa corect.
 5. Nu forța usa cand este inchisă/deschisă.
 6. Nu indeparta garnitura din canal.
 7. Atentie !!! sigilarea (siliconul-adezivul) intre corpul usitei si cada de baie trebuie sa fie mereu intact. Lipsa acestuia intre cele doua corpuri duce la infiltrarea apei.Controlează periodic pentru a elimina riscul de infiltrati Producatorul nu raspunde de infiltratiile cauzate de lipsa acestui material!!!

Pentru a menţine aspectul şi pentru a prelungi durata de viaţă a produsului vă rugăm să respectați instrucţiunile de mai jos.

·         Pentru curatarea produsului:

 1. Foloseşte doar solutii din categoria detergentilor lichizi pentru suprafete plastice. Se interzice folosirea solutiilor corozive (ce conțin solvenți, acizi, acetonă,amoniac, înălbitori, abrazive sau substanţe chimice dure in cazul contactului accidental, spălați imediat zona afectată cu săpun și apă)
 2. Foloseşte doar carpe moi, care nu zgârie sau un burete moale.
 3. Întotdeauna îndepărtează petele sau murdăria de pe produs cât mai repede pentru a evita pătarea sau degradarea materialului.
 4. Garnitura trebuie mereu curățată după fiecare folosire a produsului.

Producătorul nu îşi asumă răspunderea pentru nerespectarea acestor recomandări!
Semne mici, microscopice de uzură, sau chiar uşoare zgârieturi apărute în urmă ştergerii şi curăţării produsului de către beneficiar sunt semne normale de uzură ce nu pot fi evitate odată cu folosirea de lungă durată a produsului, iar producătorul nu îşi asumă răspunderea pentru acestea.

CONTRACT DE VÂNZARE - CUMPĂRARE COMERCIALĂ USA DE ACCES IN CADĂ DE BAIE OUSHA EASY

Nr. ------ din data:------------------

 

       I.            PĂRȚILE CONTRACTULUI

1.  OUSHA EASY S.R.L , cu sediul în sat Sânpetru, com. Sânpetru, str. Viilor Mari nr. 763 jud. Brașov, înregistrată la ORC Brașov sub nr. J8/1068/22.06.2020, CUI 42664438 , IBAN: RO63BTRLRONCRT0556708101 deschis la Banca Transilvania suc.Brasov, tel: 0735875304, e-mail: comercial@ousha.ro, reprezentată prin -------------------------, în calitate de VÂNZĂTOR.

ȘI

2--------------------------cu domiciliul in-------------------------------------telefon: ------------ în calitate de CUMPĂRĂTOR, au convenit încheierea prezentului contract de vânzare-cumpărare cu respectarea următoarelor clauze:

I.                   OBIECTUL CONTRACTULUI

·         Se contractează vanzarea Produsului UȘĂ DE ACCES ÎN CADA DE BAIE Ousha Easy si montajul de catre vânzător, conform confirmarii de comandă acceptata de catre cumparator prin achitarea facturii de avans.

·         Produsul care face obiectul prezentului contract ramane proprietatea VANZATORULUI pana la achitarea integrala de catre CUMPARATOR.

II.                VALOAREA CONTRACTULUI

·         Pretul produsului este de ------------------ LEI conform confirmare de comanda.

III.             CONDITII DE PLATA

·         Plata produsului se efectuează in LEI  de  catre cumpărător astfel:

Avansul in cuantum de ------------ lei achitat anterior semnarii contractului conform facturii fiscale nr ---------------- din data de -------------- , iar diferenta de pret in valoare de --------- se achită direct reprezentantului vânzătorului ,la data montajului produsului conform facturii fiscale.

·         Recepția se va efectua cantitativ și calitativ la data predării produselor. Din momentul preluării produselor de către cumpărător, riscul se transmite de la vânzător la cumpărător.

·         Prin semnarea facturii produselor, recepția cantitativă și calitativă se considera a fi realizată și acceptată de părți.

·         In cazul in care cumparatorul nu aduce la indeplinirea conditiilor contractuale, vanzatorul va retine integral suma incasata cu titlul de avans, iar cumparatorul pierde aceasta suma cu titlu de despagubiri pentru cheltuieli de procesare,productie,transport,si manipulare produs.

IV.             OBLIGATIILE PARTILOR

·         VÂNZĂTORUL va asigura garanția legală pentru produse, răspunzând în fața clienților finali -persoane fizice, conform art.VII din prezentul contract.

·         VÂNZĂTORUL răspunde pentru defectele de producție, asigurând înlocuirea produselor neconforme.

·         VÂNZĂTORUL nu răspunde pentru defectele apărute ca urmare a:

1.      montării greșite a produselor de personal neautorizat,

2.      intervențiilor de reparații efectuate de către persoane neautorizate;

3.      nerespectării condițiilor de întreținere si folosință;

1.      solicitari sau presiuni mecanice cauzate de diverse sarcini pe ușa deschisă/inchisă.

 • CUMPĂRĂTORUL se obligă să achite VÂNZĂTORULUI contravaloarea produsului în condiţiile prevăzute in cap.III., să preia bunul vandut, să respecte instructiunile de intretinere/folosință a produsului conform anexa 1 al acestui contract.

I.                   NOTIFICARI INTRE PARTI

·         În accepțiunea Părților, orice comunicare/notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la sediul prevăzut în art.1 al Contractului.

·         În cazul în care intervine o modificare referitoare la datele prevăzute în art.1, Părțile sunt obligate să-și notifice una alteia modificarea/modificările intervenită/e.

·         Forța majoră apară de răspundere Partea care o invocă. Prin caz de forță majoră se înțeleg acele evenimente expres prevăzute și definite de legislația română aplicabilă, survenite în împrejurări care au intervenit după încheierea contractului, ca urmare a unor evenimente extraordinare, neprevăzute și inevitabile pentru una din Părți.

·         Orice drept de proprietate intelectuala asupra Produsului și/sau ambalaj / sigla și orice altă realizare livrată de Vânzător pentru publicitate, etichetare, ambalare sau inserții vor rămâne în orice moment în proprietatea Vânzătorului. Cumpărătorul este obligat să nu aducă atingere numelui, brandului sau imaginii Vânzătorului, să nu îi folosească numele, marca sau imaginea în niciun material pe timpul cât și ulterior derularii Contractului fără acordul expres al reprezentanților acestuia.

·         Deficiențele ce fac obiectul garanției trebuie notificate de Cumpărător Vânzătorului la datele de contact menționate in cap. I .

·         Cu ocazia Notificării, Cumpărătorul comunică Vânzătorului următoarele: tipul deficienței,  numărul bonului de casă / facturii fiscale de achiziție a produsului, numărul de contract / comandă aferent montajului produsului. O copie a documentelor susmenționate vor fi puse la dispoziția vânzătorului cu ocazia reparației.Vânzătorul va depune eforturi pentru remedierea deficienței în cel mai scurt timp (fără a depăși un maxim de 60 de zile lucrătoare de la Notificarea completă și conformă), pe baza unei programări prealabile, comunicate Cumpărătorului la data sesizării. Notificarea deficienței se va înregistra  și programa pentru remediere sub rezerva comunicării obligatorii a informațiilor complete sus menționate.

Contactati-ne

0735 875 304